2017. október 18., szerda ; Lukács napja van
Előfizetés  Írjon nekünk!  Meglepetés-receptek  Olvasóink receptjei  Rejtvények 

Nyereményjáték szabályzat

 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Sanoma Media Budapest Zrt. (a továbbiakban Szervező) Meglepetés kiadványa által szervezett Szülinapi kaparós nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték).

 

A Nyereményjáték kiírója: Sanoma Media Budapest Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

 

 

1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek

A Nyereményjáték csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

ˇ         a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

ˇ         a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

ˇ         egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,

 

2. A Nyereményjáték leírása

Kaparós nyereményjátékot hirdetünk meg a Meglepetés magazin olvasói között.

A pályázó oly módon vehet részt a Nyereményjátékon, hogy a Meglepetés magazin 2013/40. lapszámának címlapján található kaparós játékmezőt lekaparja, és ha három színes (piros vagy zöld) cseresznye szimbólumot talál, kivágja és borítékban névvel, címmel és telefonszámmal ellátva beküldi az alábbi címre: Jelige: Nagy kaparós játék, Budapest 1554 Budapest Pf. 157.

Ha valaki több nyertes címlaprészt is visszaküld, a beérkezett címlaprészek mindegyikével jogosult lesz nyereményre. A nyereményjáték időtartama: 2013.10.03-2013.10.16. A beérkezett címlaprészek ellenőrzésének időpontja: 2013.10.18.

A nyerteseket postán értesítjük, a nyereményt postán küldjük el.

Jelen akcióban való részvételével a játékban résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Sanoma Media Budapest Zrt. a megadott személyes adatait marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja. A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2013.10.03-tól 2013.10.16-ig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Sanoma Media Budapest Zrt. a nyereményjáték időtartamának végét követően a beérkezett kivágott címlaprészeket 2013.10.18-án ellenőrzi. A kiírásnak megfelelően beküldött nyertes játékmezőt tartalmazó címlaprészek a lent részletezett nyereményekre jogosítanak.

5. Jelentkezés a Nyereményjátékra

A Nyereményjátékra jelentkezni:

- a pályázáshoz szükséges nyertes játékmezőt tartalmazó címlaprész postai úton történő beküldésével

- a Nyereményjátéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet,

A Nyereményjátékra való jelentkezéshez szükséges megfejtést az alábbi módokon lehet eljuttatni Szervezőkhöz:

ˇ         elküldeni a Jelige: Nagy kaparós játék, Budapest 1554 Budapest Pf. 157.

A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges a pontos név, lakcím és telefonszám megadása.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Nyereményjáték tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Nyeremény

Egy olvasó találhat 3 db piros cseresznyét tartalmazó játékmezőt, melynek jelentése: a fődíjat, azaz 500.000 Ft értékű multikategóriás vásárlási utalványt nyert.

Száz olvasó találhat 3 db zöld cseresznyét tartalmazó játékmezőt, melynek jelentése: 5.000 Ft értékű multikategóriás vásárlási utalványt nyert.

A 3 db szürke cseresznyét tartalmazó játékmező jelentése: sajnos nem nyert.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Sanoma vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

7. Nyertes értesítése

A nyertest postán értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett (amennyiben szükséges). 

 

8. Adatkezelés

 

A Pályázók a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adatai a Szervező (a Sanoma Media Budapest Zrt. mint játékszervező) adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék a pályázatok regisztrálása, a nyeremények kisorsolása, a nyertesek kiértesítése és az adóterhek átvállalása céljából, legfeljebb a sorsolást követő 30 napig.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

 

A Szervezők a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között. 

 

9. Felelősség kizárás

 

A Nyereményjáték hiányosságáért, értesítési késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanoma-nak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A nyeremények átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Sanoma-nak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

 

A Sanoma a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékokban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb

 

A Pályázó a Nyereményjátékon történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Sanoma nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.  A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2013.10.01.


Címlapsztori  •Meglepő történetek  •Horoszkóp  •Rólunk szól  •Az élet írta  •Sztárbazár 
Central Médiacsoport Zrt. • Minden jog fenntartva!